Helhedsplan Gellerup Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

I de kommende år udvikler Brabrand Boligforening sammen med Aarhus Kommune og private investorer Gellerup og Toveshøj til en attraktiv, velfungerende og international bydel i social balance. Vi ved, at gennemgribende fysiske ændringer sammen med en social indsats i et udsat boligområde kan give synlig effekt og forandring – for den enkelte såvel som for hele området. Det viser undersøgelser fra både Danmark og udlandet. Beboernes uddannelsesniveau, arbejdsliv og indkomst påvirkes positivt. Også de beboere, der allerede boede i området før forandringerne, får gevinst. Derfor er alle de mange indsatser, der er iværksat og planlagt, godt nyt både for kommende og nuværende beboere og for resten af Aarhus, der får en ny, spændende bydel at bo i, besøge eller arbejde i.

Vi skaber forandringen sammen med bydelens beboere, det øvrige lokalområde og resten af Aarhus. Vi udvikler en bydel, hvor fortidens fysiske og sociale isolation er afløst af et blomstrende byliv, en mangfoldig beboersammensætning, et sikkert og trygt nærmiljø og en oplevelsesrig arkitektur. En bydel, som takket være ny infrastruktur og en ny bystruktur hænger sammen med den omkringliggende by.

Området er i dag præget af almennyttige familieboliger. Det vil ændre sig markant, og bydelen vil udvikle sig til at have mange forskellige boligformer og erhvervsbyggerier. De eksisterende blokke vil blive gennemgribende renoverede og få et helt nyt udseende, og nye byggerier vil komme til.

Letbanen bliver områdets trafikale nerve, der forbinder Gellerup med Aarhus C. Der bliver dermed gode muligheder for at bruge byens internationale bydel.

Du kan læse meget mere om Helhedsplanen og de konkrete projekter på helhedsplangellerup.dk.

 

Renovering – pilotprojekter

Da Gellerupparken og Toveshøj blev bygget i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne, levede de op til datidens bedste standarder for gode boliger til den almindelige dansker. Lejlighederne var lyse og rummelige med moderne bekvemmeligheder, beliggenheden naturskøn og arkitekturen enkel, men gennemtænkt. Senere har det dog vist sig, at datidens arkitektoniske idealer, særligt funktionalismens ensartethed og store skala, har vist sig uhensigtsmæssige i forhold til tryghed og identitet til ens nærområde. Samtidig har tidens tand sat sit præg på boligerne, som i dag på nogle områder er langt fra nutidens krav til komfort, indeklima og energiforbrug. Der har derfor været et stort ønske om at foretage en gennemgribende renovering af samtlige blokke i de to afdelinger.

Tre pilotprojekter er sidste år blevet vedtaget på beboermøder og er nu under projektering. Det drejer sig om to blokke i Gellerupparken og en blok i Toveshøj. Projektet indeholder en basisrenovering af alle lejligheder til en mere moderne standard. Desuden renoveres selve blokken med ny klimaskærm og et varieret facadeudtryk, ligesom opgangene og udearealerne bliver opdateret. Herudover ombygges en række boliger, så der bliver nye boligtyper og dermed en større variation i lejlighedstyperne. På Toveshøj omdannes til nye ældrevenlige og tilgængelige boliger. I begge afdelinger ombygges til flere toværelses boliger, og så præsenteres en helt ny boligtype i stueplan, nemlig byhuse i to etager med egen indgang. Nogle beboere, hvis lejlighed ændrer størrelse og type, vil blive genhuset permanent, mens beboerne i de lejligheder, der basisrenoveres, enten kan blive boende under arbejdet eller kun skal genhuses kortvarigt.

 

Vil du vide mere? 

Er du altid velkommen til at besøge Helhedsplanens informations- og aktivitetscenter E&P Huset. 

E&P Huset 
Karen Blixens Boulevard 39
8220 Brabrand

Åbningstid
Mandag - fredag 9.00 - 15.00