Ventelistens opbygning

For alle, der ansøger om en bolig i Brabrand Boligforening, gælder det, at ansøgere til en bolig deles op i tre grupper:

  1. Du er lejer i samme afdeling, som du ansøger i.
  2. Du er lejer i Brabrand Boligforening.
  3. Øvrige.

I hver gruppe er det den person, som har stået længst tid på ventelisten, som står forrest i køen til den ledige bolig. Med andre ord tildeles boligerne til hver gruppe efter anciennitet. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst et år i din nuværende bolig, og beboerfortrinsretten tildeles kun til den lejer, der står øverst på lejekontrakten.

For afdelingerne Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerupparken, Toveshøj og Holmstrup har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening derudover indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret orden:

1. Arbejde og uddannelse Ansøgere der har været i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste tre måneder med minimum 25 timer pr. uge (ikke nødvendigvis samme arbejdsgiver) eller i flex-job de seneste tre måneder. Ansøgere optaget på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte), en erhvervsuddannelse med lærlingeløn eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse). En ungdomsuddannelse som fx gymnasium eller handelsskole giver ikke fortrin.

2.  Ansøgere, der er 55 år eller derover, og par uden hjemmeboende børn  

Boligforeningen vil bede dig om at dokumentere, at du er berettiget til fortrinnet, når du har opnået boligen.

Gyldig dokumentation for beskæftigelse er lønsedler for de seneste tre måneder eller en ny ansættelseskontrakt.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du sende seneste revisorudarbejdede årsregnskab samt seneste årsopgørelse fra SKAT. 

Gyldig dokumentation for uddannelse er fx en indskrivningsblanket.


Gyldig dokumentation for +55 år er gyldigt billed-ID, og for par uden børn er det en husstandsbeskrivelse/tro- og loveerklæring.