Introduktion

Afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj udvikles i den kommende år fra et stort alment boligområde til en åben, attraktiv og varieret bydel.

Den ny bydel tager afsæt i den eksisterende bebyggelse, men tilføjer nye lag i form af dannelse af kvarterer med blandede boligformer, gennemgribende forandret infrastruktur, erhvervsbyggeri, beboerhuse, åbne og attraktive byrum samt en varieret bypark med skønne rekreative områder og plads til bevægelse. Derudover vil de nuværende blokke gennemgå en klima- og standardrenovering.

De første fysiske tiltag blev foretaget i sommeren 2014 med vejprojektet på Gudrunsvej, og efter den foreløbige plan står det samlede bydelsprojekt færdigt i 2030. 

 

Hvad kan du læse om?
I hovedmenuen for Helhedsplan Gellerup Toveshøj finder du beskrivelser af de enkelte igangværende byggeprojekter, som Brabrand Boligforening er bygherre for. Du kan også finde links til yderligere projekter, med andre investorer i ryggen samt oplysninger om Informationscenteret for Helhedsplan Gellerup Toveshøj og vores tilbud om bydelsvandringer i området.