Generationernes Hus

Generationernes Hus på Aarhus Ø er et projekt mellem tre magistrater i Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Huset samler 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger for mennesker med fysisk handicap og daginstitutioner med ni børnegrupper 0-6 år. På den måde understøtter Generationernes Hus den nye havnebydel som et sted, man kan bo i alle livets faser. Huset er det første af sin slags i Danmark og står færdigt i 2020. 


Fællesskaber på tværs

Generationernes Hus vil summe af fællesskaber, men der er også skabt plads til, at man kan være sig selv. Der bliver trænings- og fitnessrum, forsamlingskøkken, legeplads, konferencesal, multisal og aktivitetslokaler, ligesom der bliver værksteder, hvor husets beboere, ansatte og brugere kan mødes og være sammen på kryds og tværs af generationer, fagligheder, livssituationer og andre forskelligheder.

I stedet for én karrébygning bliver de forskellige boligformer fordelt i otte sammenhængende huse, som tydeligt signalerer, hvor man hører hjemme. Huset bliver samtidig et sted for alle beboere på Aarhus Ø. Fx vil de yngste beboere i området få adgang til legepladsen, som bliver åben for alle uden for dagtilbuddets åbningstid, ligesom en café vil tiltrække besøgende udefra. I Generationernes Hus kan beboerne også mødes i en moderne version af nogle af fortidens fælleshuse som et vaskehus.


Højhus med menneskelig skala

Byggeriet bliver i otte etager og får i toppen et atelier og et orangeri. I gadeniveau kommer der en arkade langs alle facader, som tilfører en menneskelig skala til byggeriet, der kommer til at fremstå son sin egen lille by med byhuse, torve, lommer, smøger og indre gader.

Følg linket til Aarhus Kommunes hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om projektet.

Der er også information at finde i denne folder Generationernes Hus.

Brabrand Boligforening står for udlejningen af familieboliger og ungdomsboliger i Generationernes Hus. Familieboligerne vil blive lejet ud via AARHUSbolig, mens ungdomsboligerne udlejes via Ungdomsbolig Aarhus.

Se mere på Generationernes Hus hjemmeside 

 


Info boks

Generationernes Hus opføres i totalentreprise af JFP – Jørgen Friis Poulsen A/S. KPF og Rum er arkitekter på projektet.

Byggeriet på ca. 27.000 etagekvadratmeter går i gang i starten af 2018 og forventes færdigt i løbet af 2020.

 

Venteliste

Ventelisten til boligerne i Generationernes Hus åbnes først hen mod slutningen af byggefasen. Du kan holde dig opdateret her på hjemmesiden.