Skade i din bolig

Når uheldet er ude 

Opstår der en skade i din bolig, indbrud eller brand, er det vigtigt, at du har tegnet en privat indboforsikring, der dækker skade og tab. Det er nemlig din egen forsikring, der skal dække udgifterne i skadesituationer som indbrud, vandskader, brandskader, ødelæggelser forvoldt af skadedyr og private ansvarsskader.

Boligforeningen har tegnet en forsikring for selve bygningen, som blandt andet dækker brand- og stormskader samt skade på de installationer, der hører til bygningen som fx skjulte rør, glas og sanitet.

Som lejer skal du være opmærksom på, at skader på indbo som følge af vand - fx ved et brud på et vand- eller varmerør - skal dækkes af din egen private indboforsikring, mens skader på bygningsdele, gulve, vægge, lofter og lignende er dækket af boligforeningens bygningsforsikring. Skader, der opstår som følge af installationer, du selv har installeret i boligen - som fx en vaskemaskine - er du selv ansvarlig for, ligesom du er ansvarlig for eventuelle skader, denne installation måtte forvolde på bygningsdele jf. almenlejelovens § 35 og § 38.

Du kan altså godt blive ramt af en skade uforskyldt, som din egen forsikring skal dække.

 

Renoveringsopgaver

Hvis den afdeling, du bor i, er under renovering eller ombygning, forsøger boligforeningen og hånd-værkerne i størst muligt omfang at udføre arbejdet til mindst mulig gene for beboerne. Boligforeningens forsikring dækker under renovering og ombygning alene ejendommen/entreprisen, mens det fortsat påhviler dig som lejer at forsikre dit indbo, også selvom en håndværker måtte beskadige dit indbo.

Vær opmærksom på, at dit forsikringsselskab stiller krav om, at du giver besked, såfremt ejendommen er under renovering og ombygning, da dette forøger risikoen for skader. Du opfordres derfor altid til at kontakte dit forsikringsselskab i god tid inden renovering/ombygning.


Genhusning

Hvis din bolig rammes af en skade som fx en brand, kan du risikere at skulle genhuses i en anden lejlighed. Juridisk har boligforeningen kun pligt til at genhuse dig, hvis lejemålet som følge af brand eller anden ulykke går fuldstændigt til grunde. Hvis dette ikke er tilfældet, men en genhusning alligevel vil være nødvendig, er det dit eget forsikringsselskab, som skal sørge for genhusningen. Ud over erstatning for ødelagt indbo (møbler, tøj, elektronik og andre personlige ejendele) vil du også få dækket udgifter til genhusning, rengøring, opmagasinering o.l. af din indboforsikring.

Alle disse udgifter kan løbe op i mange tusinde kroner - en udgift du selv skal betale, hvis du ikke har tegnet en indboforsikring.

En indboforsikring dækker som udgangspunkt kun på den adresse, hvor du har bopæl i henhold til folkeregistret. Det er derfor meget vigtigt, at du ved genhusning kontakter dit forsikringsselskab og meddeler den nye midlertidige adresse og oplyser om eventuelle indboadresser (opbevaring i kælderrum eller hos familie o.l.) således at indbo, der opbevares, også dækkes af din indboforsikring.

 

Hvilken forsikring bør du tegne?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er dækket, eller har du endnu ikke tegnet en indboforsikring, så er der hjælp at hente.

www.forsikringsguiden.dk kan du sammensætte en forsikringspakke, der matcher netop dit behov, og sammenligne priser og vilkår mellem de forskellige udbydere.